Nya rekommendationer från 20 januari

De nya rekommendationerna för provtagning införs med omedelbar verkan i Västra Götaland. Det innebär att testningen prioriteras där den gör mest nytta. Provtagning rekommenderas nu: 

  • Vid medicinska behov efter läkares bedömning 
  • För personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg 
  • För personer med symtom som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer. 

Övriga personer kan avstå från provtagning. Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma under sjukdomsperioden och undvika nära kontakter utanför hushållet.  

Detta gäller för personer som har symtom och tagit ett självtest/antigentest: 

  • Positivt provsvar behöver inte följas upp med PCR-test. Betrakta dig som smittad med covid-19. 
  • Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. 

Förhållningsregler för sjuka och hushållskontakter 

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar, räknat från dagen då personen fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Folkhälsomyndigheten
Regler för återgång till förskola och skola