Currently browsing

juni 2023

Sommaren 2023/ Läsårsstart

Under sommaren sker ett samarbete mellan förskolan och fritidshemmet. Information under sommaren skrivs på förskolans och fritidshemmets   informationstavlor. Verksamheten är sommarstängd under …