Arbete 2019-2020

Här kan du läsa mer om vårt arbete på fritidshemmet.
I planen nedan finns målen för vårt arbete 2018/2019

Fritidshem mål