Arbete 2017-2018

Här kan du läsa mer om vårt arbete på fritidshemmet.
I planen nedan finns målen för vårt arbete 2017/2018

Frtidshem mål 2017-2018