Arbete 2020-2021

Här kan du läsa mer om vårt arbete på fritidshemmet.
I planen nedan finns målen för vårt arbete 2018/2019

Fritidshem mål