Currently browsing

mars 2020

Förhållningssätt gällande Coronavirus covid-19

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med luftvägssymtom som hosta och feber, även lindriga symtom, …