Fritidshem

Fritidshemmet på Torsö skärgårdsskola ska:

– erbjuda en meningsfull fritid där lek, fysisk aktivitet, skapande och självständighet utvecklas

– arbeta efter grundläggande demokratiska värderingar där den egna identiteten utvecklas i samspel med andra i gruppen

– arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor

– se till att alla barn kan påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i verksamheten

– se till att barnen kan uttrycka tankar och åsikter och kunna påverka fritidshemmets innehåll

– sträva efter ett mångkulturellt förhållningssätt

– erbjuda stöd för barns utveckling

– genom personalen skapa ett gott samarbete med vårdnadshavare