Vardagsrutiner

Vardagsrutiner

Morgonfritids
07.50 Frukost och morgonrast
08.25-12.50

SKOLDAG
FRUKT

12.50 Fritidsrast med skolelever som har lång dag
13.15 Fritidssamling ute eller inne
Dagens fritidsaktivitet
14.30 Samling i soffan med Johanna
14.40 Mellanmål
15.00 Fri uteaktivitet på gården, ev. skolskogen
16.15 Fritids med förskolan

Dagens fritidsaktivitet
måndag ateljén/läxläsning
tisdag lässtund, aktivitet ute eller inne
onsdag aktivitet ute eller inne
torsdag skogen, fritidsråd
fredag fritt fram-eget val