Vardagsrutiner

Vardagsrutiner

Morgonfritids
07.50 Frukost och morgonrast
08.25-12.50 SKOLDAG

FRUKT

12.50 Fritidsrast med skolelever som har lång dag
13.15 Fritidssamling ute eller inne
Dagens fritidsaktivitet
14.30 Samling i soffan med Johanna
14.40 Mellanmål
15.00 Fri uteaktivitet på gården, ev. skolskogen
16.15 Fritids med förskolan

Dagens fritidsaktivitet
måndag: innelek eller idrottshallen
tisdag:     pyssel i köket, ev läxläsning, skogen
onsdag:  fri lek inne
torsdag:  ateljén
fredag:    fri lek inne, I-pad