Skolan

Torsö skärgårdsskola F-6 ligger mitt på den natursköna ön Torsö i Vänern.

Läsåret 2023-2024 finns det 37 elever på skolan. Vi har ett åldersblandat arbetssätt där årskurs 1-2 arbetar tillsammans och årskurs 3-4-5-6 tillsammans. Förskoleklass arbetar både för sig själva och tillsammans med de lägre årskurserna.

Torsö skärgårdsskola kännetecknas av:

  • arbete enligt gällande läroplaner
  • fokus på goda baskunskaper
  • nära vuxenkontakt och goda möjligheter för varje barn att utvecklas i samklang med sin potential
  • lugn lärandemiljö där trygghet, trivsel och omtanke om andra sätts i fokus
  • tema- och projektstudier med biosfärsinriktning där fokus läggs på utomhuspedagogik och skärgårdskunskap och där alla elever på skolan samarbetar
  • gott samarbete skola – hem
  • nära samarbete mellan grundskola – fritidshem – förskola