Huvudmannen

Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förenings styrelse för tiden april 2021 – april 2022.

Gunnar Carlsson, ordförande
Örjan Nilsson, vice ordförande
Claes Simonsson, ekonomiansvarig
Maria Nilsson,  sekreterare
Anders Appell  it-ansvarig
Kristoffer Thorold
Matilda Carlsson, suppleant