Huvudmannen

Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förenings styrelse för tiden april 2019 – april 2020.

Gunnar Carlsson, ordförande   tel 0501-214 41
Örjan Nilsson, vice ordförande tel 0501-210 81
Claes Simonsson, ekonomiansvarig tel 0501-124 69
Maria Nilsson,  sekreterare   tel 0501-213 00
Anders Appell, tel 0501-211 31
Lars Ålstam, tel 0501-212 55