Huvudmannen

Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förenings styrelse för tiden april 2017 – april 2018 består av följande personer:

Gunnar Carlsson, ordförande   tel 0501-214 41
Örjan Nilsson, vice ordförande tel 0501-210 81
Claes Simonsson, ekonomiansvarig tel 0501-124 69
Maria Nilsson,  sekreterare   tel 0501-213 00
Martin Svensson tel 0708-37 46 28
Anders Appell, tel 0501-211 31
Lars Ålstam, tel 0501-212 55

Suppleanter:
Boris Åström
Marie Olsson

Ordförande, Gunnar Carlsson
Gunnar Carlsson
Claes Simonsson, ekonomiansvarig tel 0501-124 69
Claes Simonsson
maria_nilsson_www
Maria Nilsson
Martin Svensson
Martin Svensson
Anders Appell
Anders Appell
Lars Ålstam
Lars Ålstam
Boris Åström
Boris Åström
Marie Olsson
Marie Olsson