Verksamhetsråd 29/2 – notat från möte

Torsdag den 29 feb kl. 18:30 är det Verksamhetsråd på skolan. Alla vårdnadshavare på förskola och skola är välkomna.

Vi börjar med information som berör alla, vad som är på gång just nu. Personal och styrelsen finns representerade. Vi avslutar med information för vårdnadshavarna på förskolan om Unikum. På Unikum ska man framöver lägga in sitt barns tider för förskolan istället för att skriva schema på en blankett.

Notat från verksamhetsrådet finns att läsa på hemsidan under fliken nyheter – information från verksamheten