Verksamhet

Torsö förskola strävar efter

Att lägga stor vikt vid arbetet för hållbar utveckling.

Här ingår arbetsområden inom:

  • Grön flagg
  • Biosfärinriktad anda
  • Utomhuspedagogik
  • Skärgårdskunskap

Att väcka barnens intresse på ett lekfullt sätt när det gäller:

  • Språk
  • Matematik
  • Teknik
  • Naturorienterade ämnen

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18). Målen i läroplanen knyts till ovannämnda arbetsområden. Arbetsområdet löper vidare i en process där observation, reflektion, analys och dokumentation för arbetet vidare.

Åldersblandad verksamhet

På Torsö skärgårdsskola träffas regelbundet barn mellan 1 år upp till 12år. De yngre ser upp till de äldre som i sin tur med glädje bemöter de yngre på ett respektfullt och hjälpsamt sätt. Det ger en trygghet att umgås i blandade åldrar. Det ger också en naturlig inlärning i bemötande och respekt från barn till barn som är svårslagen för både pedagoger och vuxna i allmänhet.

Vi hittar gärna tillfällen där vi kan samarbeta med de äldre eleverna i skolan vid bland annat gemensamma utedagar, luciafirande eller när eleverna kommer in och läser för de yngre barnen.

Vill du läsa mer om vår verksamhet, klicka på länken nedan

förskolans mål