Verksamhet

Torsö förskola strävar efter

Att lägga stor vikt vid arbetet för hållbar utveckling.

Här ingår arbetsområden inom:

  • Grön flagg
  • Biosfärinriktad anda
  • Utomhuspedagogik
  • Skärgårdskunskap

Att väcka barnens intresse på ett lekfullt sätt när det gäller:

  • Språk
  • Matematik
  • Teknik och naturorienterade ämnen

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18). Målen i läroplanen knyts till ovannämnda arbetsområden.

Åldersblandad verksamhet

På Torsö skärgårdsskola träffas regelbundet barn mellan 1 år upp till 12år. De yngre ser upp till de äldre som i sin tur med glädje bemöter de yngre på ett respektfullt och hjälpsamt sätt. Det ger en trygghet att umgås i blandade åldrar. Det ger också en naturlig inlärning i bemötande och respekt från barn till barn som är svårslagen för både pedagoger och vuxna i allmänhet.

Vi hittar gärna tillfällen där vi kan samarbeta med de äldre eleverna i skolan vid bland annat gemensamma utedagar, luciafirande eller när eleverna kommer in och läser för de yngre barnen.