Synpunkter/klagomål

Rutin för synpunkter, klagomåls- och förättringshantering på Torsö Skärgårdsskola.

Möjlighet att lämna klagomål finns reglerat i Skollagens kapitel 4 paragraf 8.

Från och med 1/7 2011 är alla som driver en skola skyldiga att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.


Steg 1

På Torsö Skärgårdsskola vill vi uppmuntra till att synpunkter och klagomål på vår verksamhet eller på vår personal tas upp direkt med den det berör.

Om du efter kontakt med berörd personal fortfarande har klagomål ta då kontakt med vår rektor och i sista hand vår huvudman, styrelsen för Torsö Skärgårdsskola.

Du är givetvis välkommen att kontakta rektor direkt om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Rektor tar emot Din synpunkt/klagomål. Därefter kontaktar rektor berörd personal för att få dess syn på frågan.

Läraren/annan berörd personal, tillsammans med rektor, ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 3

Är du ej nöjd efter steg 2, kontaktar du åter rektor eller huvudmannen som i sin tur sammankallar alla berörda till ett samtal. Rektor/huvudmannen har sedan att agera utifrån aktuellt ärende.

Vid skriftligt klagomål skall särskild blankett användas. Blankett lämnas ifylld till rektor eller till huvudmannen. Därefter ansvarar dessa för att utredning sker och lämnar sedan ett skriftligt svar inom tre veckor till den som lämnat klagomålet.

Här kan du ladda ner blankett för synpunkter/klagomål i pdf-format.