Information från verksamheten

infosymbol

Här hittar du aktuell information från våra verksamheter. Vi använder oss inte längre av ryggsäckspost utan all information kommer finnas här.
Den nyaste informationen ligger längst upp i listan.
Bakom informationens namn står vilka verksamheter eller klasser informationen riktar sig till

Förskoleklassens veckobrev 50

Förskoleklassens veckobrev v 49

Förskoleklassens veckobrev v 47

Förskoleklassens veckobrev v 46

Förskoleklassens veckobrev v 45

Förskoleklassens veckobrev v 43

Förskoleklassens veckobrev v 42

Förskoleklassens veckobrev v 41

Förskoleklassens veckobrev v 40

Protokoll förskolan 28 sep föräldramöte, verksamhetsråd

Förskoleklassens veckobrev v39

Förskoleklassens veckobrev v.38

Protokoll för verksamhetsråd och klassmöte

Skolhälsovården 2017-2018

Förskoleklassens veckobrev v.35-36

Förskoleklassens veckobrev 23

Förskoleklassens veckobrev v.22

Informationsbrev till vårdnadshavare om Skolinspektionens tillsyn Torsö Skärgårdsskola

Förskoleklassens veckobrev 20

Förskoleklassens veckobrev vecka 19

Förskoleklassens veckobrev vecka 18

protokoll verksamhetsråd 7 februari