Sommaren 2022

Under sommaren sker ett samarbete mellan förskolan och fritidshemmet. Vikarier som arbetar med oss under sommaren är tidigare anställda Madelene och Moa, som nu båda studerar till förskollärare. Information under sommaren skrivs på förskolans informationstavla. Verksamheten är i skrivande stund sommarstängd under veckorna 29–30. Uppstår behov av barnomsorg så kontakta …

Rekrytering av rektor

Styrelsen för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening är nu klara med rekryteringen och rektor Annie Jonzon börjar sin anställning den 1:a augusti på …

9: februari COVID

Vi går in i en ny fas när restriktioner tas bort. Utförlig information finns i länkar nedan. För verksamheten gäller: Vi är …

Nya rekommendationer från 20 januari

De nya rekommendationerna för provtagning införs med omedelbar verkan i Västra Götaland. Det innebär att testningen prioriteras där den gör mest nytta. Provtagning rekommenderas nu:  …

Julen 2021-2022

Skärgårdsskolans personal vill önska er alla en God Jul och ett Gott nytt år och framföra ett varmt tack för fina presenter! …

2021-11-22 Rutiner för covid-19

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre …

Rutiner utifrån covid-19 den 1 november

I förskola/skola är vi fortsatt noga med handhygien. Barn och elever tvättar händer vid ankomst och föräldrar tvättar eller spritar händer. Upprepa …

2021-09-29 Rutiner covid-19

I förskola/skola är vi noga med handhygien. Barn och elever tvättar händer vid ankomst och föräldrar tvättar eller spritar händer. Upprepa gärna …