Rutiner gällande covid-19

I förskola/skola är vi noga med handhygien, försöker att hålla avstånd och är mer utomhus.

  • Vid symtom som snuva, hosta och feber ska barnet stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom.
  • Man ska vara symtomfri hemma i två dagar innan man kommer åter till förskola/skola.
  • Friska barn utan symtom går till förskola/skola. Skolplikt från 6 år gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.
  • Vid långvarig förkylning kan barn återgå efter sju dagar från insjuknandet om man förövrigt är pigg.
  • Barn och elever skickas hem om de är medtagna under dagen, men inte vid enstaka symptom.
  • Har någon i familjen konstaterad covid-19 ska symptomfria barn och elever stanna hemma.

Länkar

Folkhälsomyndigheten information förskolor och skolor

Skolverket information förskolor och skolor

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset

Föreskrift om omsorg för barn med föräldrar i samhällsviktigt yrke, i det fall skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet stänger . MSB