Sommaren 2023/ Läsårsstart

Under sommaren sker ett samarbete mellan förskolan och fritidshemmet. Information under sommaren skrivs på förskolans och fritidshemmets   informationstavlor.


Verksamheten är sommarstängd under veckorna 29–30. Uppstår behov av barnomsorg så kontakta rektor Annie Jonzon.


Läsåret 2023–2024 börjar onsdagen den 23 augusti klockan 08.25.

Lilla bussen kör som vanligt och man kan åka med linjebuss utan busskort första dagen.
Föräldrar till elever som börjar förskoleklass är välkomna med från kl. 08.25-10.00.
Klockan 09.30 har skolan och förskolan en gemensam bullfest ute! Elever i förskoleklass ska ha med sin skolstartssten som ryms i handen.

Vi vill tacka alla för ett fint samarbete under läsåret 2022–2023 och önskar alla en riktigt härlig sommar.