2021-09-29 Rutiner covid-19

I förskola/skola är vi noga med handhygien. Barn och elever tvättar händer vid ankomst och föräldrar tvättar eller spritar händer. Upprepa gärna rutinen vid hemgång.

  • Vid symtom som snuva, hosta och feber ska barnet stanna hemma.
  • Man ska vara symtomfri hemma i två dagar innan man kommer åter till förskola/skola.
  • Friska barn utan symtom går till förskola/skola. Skolplikt från 6 år gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.
  • Vid långvarig förkylning kan barn återgå efter sju dagar från insjuknandet om man för övrigt är pigg.
  • Barn och elever skickas hem om de är medtagna under dagen, men inte vid enstaka symptom.
  • Har någon i familjen konstaterad covid-19 ska symptomfria barn och elever stanna hemma.
  • Barn från förskoleklass och uppåt ska testas vid sjukdom.

Länkar

Folkhälsomyndigheten information förskolor och skolor

Skolverket information förskolor och skolor

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset