Sommaren 2021


Under sommaren sker ett samarbete mellan förskolan och fritidshemmet. Vikarier som arbetar med oss under sommaren är tidigare anställda Madelene och Moa, som nu båda studerar till förskollärare. Information under sommaren skrivs på förskolans informationstavla.


Verksamheten är i skrivande stund sommarstängd under veckorna 29–30. Uppstår behov av barnomsorg så kontakta rektor Helena Ekström.


Läsåret 2021–2022 börjar onsdagen den 18 augusti klockan 08.25. Lilla bussen kör som vanligt och man kan åka med linjebuss utan busskort första dagen.
Föräldrar till elever som börjar förskoleklass är välkomna med från kl. 08.25-10.00. ( ev begränsning pga pandemiläget i augusti)
Klockan 09.30 har skolan och förskolan en gemensam bullfest ute! Elever i förskoleklass ska ha med sin skolstartssten som ryms i handen.


Vi vill tacka alla för ett fint samarbete under läsåret 2020–2021 och önskar alla en riktigt härlig sommar!