Skolstart läsåret 2022-2023

Läsåret 2022–2023 börjar onsdagen den 24 augusti klockan 08.25.

Lilla bussen kör som vanligt och man kan åka med linjebuss utan busskort första dagen.
Föräldrar till elever som börjar förskoleklass är välkomna med från kl. 08.25-10.00.
Klockan 09.30 har skolan och förskolan en gemensam fest ute! Elever i förskoleklass ska ha med sin skolstartssten som ryms i handen.

På skolstartsdagen den 24 augusti firar skolans 10-årsjubileum med öppen skola från kl. 13-18. Kom, fika, minns och ta del av vår utställning!

Varmt välkomna!