10-års jubileum Torsö Skärgårdsskola!

På skolstartsdagen den 24 augusti firar skolans 10-årsjubileum med öppen skola från kl. 13-18. Kom, fika, minns och ta del av vår utställning! Varmt välkomna!