Huvudmannen

Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förenings styrelse för tiden april 2022 – april 2023.

Gunnar Carlsson, ordförande
Örjan Nilsson,
Claes Simonsson,
Mathilda Carlsson
Anders Appell
Kristoffer Thorold

Jessica Grankvist

Oscar Svensson