Läsårsinfo

Läsårstider

Läsåret 2017/2018
24 augusti-15 juni

Höstterminen 2017
24 augusti-22 december

Vårterminen 2018
10 januari-16 juni

Eleverna är lediga
v 44 (höstlov)
28 november (studiedag)
25 december-9 januari (jullov)
v 7 (sportlov)
26 mars-2 april (påsklov)
30 april studiedag
1 maj (lovdag)
10-11 maj (lovdag)
6 juni (lovdag)

Stängningsdagar fritidshem/förskola:
30 oktober
30 april
18 maj
Föräldrar som är i behov av barnomsorg hänvisas till förskolechef/rektor Helena Ekström.

Sommaren 2016 v 29 och v30 är det stängt på fritdshem och förskola.
Föräldrar som är i behov av barnomsorg hänvisas till förskolechef/rektor Helena Ekström.

Skolskjutsar
Nedan finns en länk till Mariestads hemsida med information om hur linjen går och vilka tider som gäller.
skolskjutsinfo

”Lilla bussen” körs av Lars Persson. Han har mobilnummer 070-555 23 97.