Läsårsinfo

Läsårstider

Läsåret 2019/2020
21 augusti-12 juni

Höstterminen 2019
21 augusti-20 december

Vårterminen 2020
8 januari-12 juni

Eleverna är lediga
v 44 (höstlov – läslov) 28 oktober-1 november
25 november (studiedag)
23 december -tisdag 7 januari (jullov)
v 7 (sportlov) 10-14 februari

9 mars (studiedag)

v 15 påsklov
1 maj (lovdag)

20-21 maj (lovdag)
25-26 maj (studiedagar)

Stängningsdagar fritidshem/förskola:
28 oktober

9 mars 2020

25 maj 2020
Föräldrar som är i behov av barnomsorg hänvisas till förskolechef/rektor Helena Ekström.

Sommaren 2019 är det stängt på förskolan och fritidshemmet v 29 och v 30.
Föräldrar som är i behov av barnomsorg hänvisas till förskolechef/rektor Helena Ekström.

Skolskjutsar
Nedan finns en länk till Mariestads hemsida med information om hur linjen går och vilka tider som gäller.
skolskjutsinfo

”Lilla bussen” körs av Lars Persson. Han har mobilnummer 070-555 23 97.