Läsårsinfo

Läsårstider

Läsåret 2018/2019
22 augusti-14 juni

Höstterminen 2018
22 augusti-21 december

Vårterminen 2019
8 januari-14 juni

Eleverna är lediga
v 44 (höstlov)
27 november (studiedag)
24 december -måndag 7 januari (jullov)
v 7 (sportlov)

v 16 påsklov
1 maj (lovdag)

20-21 maj (lovdag)
30-31 maj (lovdag)
6-7 juni

Stängningsdagar fritidshem/förskola:
29 oktober

25 mars 2019

17 maj 2019
Föräldrar som är i behov av barnomsorg hänvisas till förskolechef/rektor Helena Ekström.

Sommaren 2019 är det stängt på förskolan och fritidshemmet v 29 och v 30.
Föräldrar som är i behov av barnomsorg hänvisas till förskolechef/rektor Helena Ekström.

Skolskjutsar
Nedan finns en länk till Mariestads hemsida med information om hur linjen går och vilka tider som gäller.
skolskjutsinfo

”Lilla bussen” körs av Lars Persson. Han har mobilnummer 070-555 23 97.