Vi som jobbar här

Det är vi som jobbar på Torsö Skärgårdsskola.

Helena Rektor tillika förskolechef, pedagog skolan
Helena Ekström Rektor, pedagog skolan
Anna Jansson
Anna Jansson
pedagog
skolan
Maria Persson
Maria Persson
pedagog
skolan
Johanna Ringqvist
Johanna Ringqvist
pedagog
fritidshem
Ann Lindegren
Ann Lindegren
pedagog
förskolan
Lena Angsjö
Lena Angesjö
pedagog
förskolan
Sofie Johansson
Sofie Johansson
pedagog
förskolan tjänstledig
Ulrika Ekman
Ulrika Ekman
pedagog
förskolan
Christina Orvet
Christina Orvet

skolsköterska

Sigun Simonsson
Sigun Simonsson

administration

Camilla
Camilla Engqvist

lokalvård

Andreas
Andreas Persson

kock/vaktmästeri