Möten och aktiviteter HT 16 – VT 17

8 september: Medverkan i verksamhetsråd.

28 september: Styrelsemöte onsdagen den 28 september kl.18:30.

27 oktober: Föräldraföreningens årsmöte är framflyttat (se nytt datum).

februari: Medverkan i verksamhetsråd.

23 februari: Föräldraföreningens årsmöte kl.18:00. Föräldraföreningens styrelse kommer på årsmötet att föreslå föräldraföreningen vilande tills vidare, synpunkter på detta mottages tacksamt till föreningen via kontaktlänkarna.

Alla möten hålls i Torsö Skärgådsskolas lokaler.

Mars 2017: Föräldraföreningen ligger nu enligt beslut vilande tills vidare för att kunna återuppta verksamheten om behov uppstår, de ekonomiska medlen är överförda till Torsö Skärgårdsskola att användas för barnens bästa. Styrelsen hälsar och tackar skola och föräldrar för den tid som föreningen varit verksam och önskar allt gott i framtiden.