Projekt Mattelandet

Under våren 2016 kommer vi att arbeta med siffror, och tittar på ”Livet i mattelandet”.

Vi tittar bland annat på våra olika siffror och hur de ser ut. Vi kommer att  arbeta med att lära oss att känna igen dem. Vi jobbar också med talordningen, vilka siffror kommer vart, i vilken ordning ska de vara. Även lägesord som bakom, framför och bredvid kommer vi att arbeta med.

På Utbildningsradions hemsida står det:

”Livet i Mattelandet gör lärandet kul och lustfyllt för de barn som håller på att upptäcka matematikens värld. I Mattelandet handlar nämligen allt om matematik, invävt i komik. I skruvade men ändå vardagsnära situationer konfronteras Mattelandets invånare med olika matematiska problem – som ofta visar sig ha flera olika lösningar”.

Ett av målen i Läroplanen vad gäller matematik är:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,”.

IMG_3711IMG_3843IMG_3823