Projekt Bokstavslandet

Vi har under våren tittat på barnprogrammet Bokstavslandet som visats på svt:s Barnkanalen.  Varje program har tagit upp en eller två bokstäver. Så här står det om programmet på UR:s hemsida:

 ”ABC-program med sketcher om bokstäver och ord för alla som är på väg att knäcka läskoden, och för dem som precis har knäckt den. Sketcherna bygger på pedagogiska moment och är fulla av humor, lekfullhet, kunskap och musik. Vi lär oss allt från att känna igen en viss bokstav och förstå hur den låter, till att kunna känna igen och skapa rim.”

Vi har lyssnat på de olika lätena i bokstäverna, och främst koncentrerat oss på det, hur låter bokstaven? Hur ser bokstaven ut? Vilka ord har bokstavens ljud i sig? Vi har också letat efter saker på förskolan, som har det aktuella ljudet i sig, och gjort detta till ett roligt och pedagogiskt tillfälle.

I Läroplanen för förskolan står det bland annat:

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”.

 

IMG_0265 004005