Projekt Labyrint och Daidalos

På förskolan har vi under under en kort men intensiv period arbetat med ett projekt som vi har kallat ”Projekt Labyrint och Daidalos”. Projektet baseras på ett barnprogram som heter Labyrint, där 3 barn tävlar mot ”Daidalos” och hans olika skapelser, bland annat ”Taurus”. Barnen ska tävla i olika tävlingsmoment, och samla ”livspuckar” för att komma vidare till ”finalspelet”. Vi har försökt efterlikna programmet och gjort vår egna tävlingar. Anledningen till att vi arbetat med detta projekt var att vi såg vad barnen lekte och pratade om, väldigt ofta. I Läroplanen står det ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.”

 

Nedan följer några bilder från vår avslutning.

Motorikträning på vår hinderbana. Det gäller att passa sig för slajmsjön!
Motorikträning på vår hinderbana. Det gäller att passa sig för slajmsjön!
Vi pedagoger på förskolan tycker att det är viktigt att barnen får träna på att samarbeta. Ett av förskolans mål i Läroplanen är att "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra."
Vi pedagoger på förskolan tycker att det är viktigt att barnen får träna på att samarbeta. Ett av förskolans mål i Läroplanen är att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”
 Här tränar vi på rumsuppfattning. Barnen skulle efterlikna ett redan befintligt torn, med olika typer av klossar och färger.
Här tränar vi på rumsuppfattning. Barnen skulle efterlikna ett redan befintligt torn, med olika typer av klossar och färger.
Barnen har gjort ett eget memory med bilder som ska se ut som det memoryt som finns i "Labyrint". Här tränas bland annat minnet.
Barnen har gjort ett eget memory med bilder som ska se ut som det memoryt som finns i ”Labyrint”. Här tränas bland annat minnet.

064

 Som avslutning delades medaljer till var och en ut, och barnen tog emot sina livspuckar som de tillverkat.
Som avslutning delades medaljer till var och en ut, och barnen tog emot sina livspuckar som de tillverkat.