Knytte

Förskolans 4–5-åringar går till skogen med sin knyttegrupp varje tisdag. Vi träffar Maria
Nyckelpiga och hon lär oss att se årstidsväxlingar i naturen, att förstå olika djurs
levnadsförhållande, att sjunga sånger och leka lekar i skogen.

Vi knyter an verksamhet till förskolans läroplan och strävar efter att varje barn utvecklar:
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och
samhälle påverkar varandra
• förståelse av naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och
djur
• sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning