Lokala kursplaner – samtliga ämnen

 

Här kan du läsa våra lokala kursplaner i samtliga ämnen.
Dessa är grunden för våra lokala pedagogiska planeringar och här står vad vi undervisar om i respektive ämne samt vad vi bedömmer i respektive ämne.

svenska
matematik
engelska

samhällsorienterade_ämnen_årskurs_1-3
samhällskunskap_4-6
historia_4-6
geografi_4-6
religion_4-6

naturorienterande_ämnen_årskurs_1-3
kemi_4-6
fysik_4-6
biologi_4-6

teknik

bild
musik
slöjd
hem-_och_konsumentkunskap
idrott