Föräldraföreningen

TORSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA FÖRÄLDRAFÖRENING

Föreningen Torsö Skärgårdsskola föräldraförening ligger från mars 2017 vilande för att vid behov kunna återuppta verksamheten. Den har haft som syfte att skapa ett forum för samverkan mellan hemmen och skolan/förskolan. Den huvudsakliga uppgiften var att vara ett forum för familjernas inflytande i skolans verksamhet, vilket innebär att föreningen:

– Samordnade och tog till vara medlemmarnas gemensamma intressen.

– Förmedlade erfarenheter, information och material mellan medlemmarna.

– Höll kontakt med myndigheter och sammanslutningar som var verksamma inom föreningens intresseområde (kommunen, föräldranätverk, föreningar, andra friskolor etc.).

Verksamheten omfattade alla hem med elever inom Torsö Skärgårdsskolas verksamhet. Alla föräldrar/vårdnadshavare som så önskade blev medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften som var frivillig var på 100 kronor per familj och år.

Då Torsö Skärgårdsskola utvecklades som friskola minskade succesivt behovet av en föräldraförening, detta på grund av att skolan själva efterhand tog hand om föreningens uppgifter. Därför ligger föreningen vilande från mars 2017 för att vid behov kunna återuppta verksamheten. För att komma i kontakt med föräldraföreningen kan e-post skickas till foraldraforeningen@torsoskola.se eller samtala med ordförande Lars Alfredsson tel.0761-645290.