Two stars and a wish

Idag läser årskurs 4-5-6 upp sina berättelser de skrivit hemma i läxa. Berättelserna handlade om att de kom till skolan en dag men skolan var låst och inga barn fanns där.

De läste för varandra och gjorde kamratbedömningar genom att ge varandra ”two stars and a wish”. Man säger två saker man tyckte var bra med berättelsen och en önskan om hur berättelsen kunde blivit bättre.

 

Alla skriver ner de bedömningar man får och har dem som hjälp i sitt fortsatta arbete med   berättelser.