Förmiddag i skogen

De mindre barnen har varit i skogen för att titta på mossor och lavar. De hittade många olika t ex bägarlav och vitmossa.

 

 

 

 

 

Det är spännande att se vad man hittar i mossan!