Föräldramöte den 8 november kl 18.30 i lågstadiets klassrum

Torsö Skärgårdsskola bjuder in föräldrarna till elever i förskoleklass t o m årskurs 6 till ett föräldramöte där vi kommer prata om:

– hur vi arbetar efter mål och riktlinjer i Lgr 11 som är skolaornas styrdokument
– Lokal pedagogisk planering, vad det är och hur vi arbetar med detta
– utvecklingssamtalen, hur dessa planeras och hur vi utifrån de skriftliga omdömena  utformar elevens individuella utvecklingsplan.

Mötet är tänkt för föräldrar och vi gör eleverna delaktiga här i skolan.

Välkomna!