Information med anledning av coronavirus, covid 19

Skolplikt från 6 år gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.

I förskola/skola är vi noga med handhygien, försöker att hålla avstånd och är mer utomhus.

  • Vid symtom som snuva, hosta och feber ska barnet stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom.
  • Man ska vara symtomfri hemma i två dagar innan man kommer åter till förskola/skola.
  • Friska barn utan symtom går till förskola/skola.

Länkar

Folkhälsomyndigheten information förskolor och skolor

Skolverket information förskolor och skolor

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset

Föreskrift om omsorg för barn med föräldrar i samhällsviktigt yrke, i det fall skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet stänger . MSB