Vi har under hösten arbetat med frukt som ett arbetsredskap.

Här trycker vi olika frukter som blir till ett fint mönster.