Jordvärme

Nu har arbete med jordvärme till skärgårdsskolan dragit igång.

Skolgården är avstängd från asfaltskanten. Givetvis finns det alltid vuxna ute med barnen för att det ska kännas tryggt.