Skolstart läsåret 2020–2021

Elever hälsas varmt välkomna åter till skolstart torsdagen den 20 augusti
kl. 08.25!

Lars kör ”lilla bussen” som vanligt och första dagen går det bra att åka linjebuss utan busskort. Skolkorten delas ut första dagen i skolan.

De som ska börja förskoleklass tar med sig en ”skolstartssten”, som vi ska lägga i vår samling vid ingången. Stenen ska rymmas i din hand.

Klockan 09.30 samlas alla ute på Torsö Skärgårdsskola, barn, elever och personal för traditionell bullfest och start av det nya läsåret.

En förälder till elever i förskoleklass får vara med vid skolstarten, om man så önskar kl. 08.25-10.00.

Alla elever slutar kl. 12.50 första skoldagen.

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndigheten rekommendationer för hur vi hanterar Coronavirus, covid-19. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till verksamheten.