Torsö Skärgårdsskolas föräldraförenings kommande roll som forum.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det enligt skollagen finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och dess vårdnadshavare.
Forumen är ett, av flera olika, vägar för vårdnadshavare, barn och elever
att lyfta frågeställningar som de vill ta upp.

Tanken är att forumen är en mötesplats där barn, elever eller vårdnadshavare informeras och diskuterar frågor som på ett eller annat sätt påverkar barnen, eleverna och/eller
vårdnadshavarna med representanter för personalen och/eller huvudmannen. På
motsvarande sätt kan personalen alt huvudmannen informera och rådgöra om
kommande beslut som påverkar barn, elever och/eller vårdnadshavare.


Tanken är att vårdnadshavare för barn och elever på Torsö Skärgårdsskolas forum kommer vara Torsö Skärgårdsskolas föräldraförening. Det är ett gemensamt
forum för vårdnadshavare i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.
För att detta ska vara möjligt måste ändringar i Torsö föräldraförening stadgar
genomföras. Ett första steg i detta tas på söndagens årsstämma i Torsö
föräldraförening.