Hyresgäster i kojan

På baksidan av elevernas stora koja i skogen upptäcktes för några veckor sedan ett fågelbo med fem ägg i. Eleverna hade sett en svart fågel med gul näbb i närheten! Stor nyhet idag att tre ungar hade kläckts i koltrastens bo!