Välkomna på verksamhetsråd!!

Tisdagen den 7/2 kl 19.00 är alla vårdnadshavare välkomna till verksamhetsråd i lågstadiets klassrum.
Information ges om verksamheten vid Torsö Skärgårdsskola och kommunens fältassistent Peter Åhling berättar om hur kommunen arbetar förebyggande mot droger och berör även ämnet etik på nätet.
Angelägna ämnen för alla föräldrar och vi hoppas på stort intresse!