Enkät skolinspektionen – viktigt att svara!

SVARA PÅ ENKÄT OM DU ÄR VÅRDNADSHAVARE TILL ELEVER I ÅK. 1-6.
Till våren är det skolinspektion i Mariestads kommun och det omfattar Torsö Skärgårdsskola. Extra viktigt för oss med en liten skola att många svarar på enkäten, så de har underlag till
besöket.

Länk till enkät:
https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten
Din kod: 384Dnr

Utförlig informationstext finns att läsa på hemsidan under fliken NYHETER/ information från verksamheten.
21 OKTOBER ÄR SISTA DAG ATT SVARA.