Läxor

Vi börjar med läxor och läxläsning v.36.
Läxläsningen är precis som tidigare på måndagar kl 14.45-15.45 i mellanstadiets klassrum.
Det går bra att åka bussar hem efter läxläsningen.

Välkomna!