Ny lärare på Skärgårdsskolan.

Vi välkomnar Maria Persson som ny lärare på Skärgårdsskolan från och med höstterminen 2016. Maria är öbo, legitimerad lärare och kommer att ha huvudansvar för matematik- och noundervisningen. Rekrytering av ny fritidspedagog pågår.

Alla lärare kommer arbeta med alla åldrar, ansvar för föräldrakontakter och utvecklingssamtal fördelas enligt följande:
Förskoleklass, klass 1 och 2 – Helena Ekström
Klass 3 och 4 – Maria Persson
Klass 5 och 6 – Anna Jansson

Höstterminen börjar onsdagen den 24 augusti kl 8.25.
Eventuellt kommer skolskjutsschemat att ändras. Håll utkik på hemsidan i augusti för mer information.