Biosfärstipendiat 2012

Torsö Skärgårdsskola var en av två stipendiater för 2012 års biosfärstipendiater med följande motivering:

Föreningen har visat stark inititivkraft och samlat Torsöbor och ett flertal Torsöanknutna organisationer kring en gemensam målbild. 
Drivna av idén att start en friskola på Torsö där hållbarhetsperspektivitet är en central del i utbildningen, har föreningen skapat ett stort engagemang bland många aktörer. Skärgårdsskolans grundfilosofi bygger på att utbildningen inkluderar hållbart nyttjande av resurser i närområdet med integrerad utepedagogik. 

Länk till deras hemsida