Kottexperiment

Förskoleklass och årskurs ett har tränat på att ställa en hypotes (vad tror vi kommer att hända?), att genomföra en undersökning och att komma fram till ett resultat (vad hände?). Vi har hämtat in kottar från skogen som sedan fotograferats med tre minuters mellanrum under ett dygn. Se slutresultatet i videon! Vi tycker att detta var jättehäftigt!
Klicka på länken för att se filmen.
IMG_1628
kottar