Nu är vi igång igen!

Igår startade vi läsåret 2015/2016.
I år är det 34 elever som går på skolan och för närvarande 22 barn på förskolan.
Vi firade skolstarten med bullfest och skolstartsraket på skolgården!
027 030 034