Pengar till Nepal

Nu har eleverna räknat samman pengarna från familjkvällen och kommit fram till att den intjänade summan blev 4209 kr. Tack alla som bidragit!
Redan innan familjekvällen hade eleverna beslutat att pengarna skulle gå till det jordbävningsdrabbade Nepal. När nu summan var framräknad började de fundera på vilken organisation de ville skänka pengarna igenom.

Efter lite efterforskningar och mejlande kom de fram till att skänka pengarna till Lööf foundation och deras arbete i Nepal.
Vi har kontaktat dem och den 9 juni kommer Johan och Sophie från Lööf foundation och berättar om hur stiftelsens arbete i Nepal och om hur pengarna kommer användas.
Johan kommer även berätta om sin resa till Nepal veckorna efter jordbävningen ägt rum.

Ett besök att se fram emot och en unik chans att se hur elevernas egenhändigt intjänade pengar kan hjälpa andra långt, långt bort.