Besök på hembygdsmuseet

Förskoleklass och åk 1 har idag varit på besök på hembygdsföreningens museum vid bygdegården. Temat för dagen var skolan förr och nu. Brita Hessle var med och berättade om de gamla sakerna från skolan. Besöket avslutades med fika.

bild kulram

bild skrivstil

bild fika 2

bild fika 1