Utedag på onsdag

På onsdag är det dags för utedag igen. Vi är vid Skeberga och söker efter djur i vattnet och lär oss bland annat abborre.
Skolan ordnar med lunch men medtag matsäck till förmiddagen.
Tänk på kläder efter väder.abborre