Praktisk matematik på fritids/förskola

Det kan ibland kräva viss uppfinningsrikedom när man inte är lika stor. Här har barnen använt praktisk matematik för att klara av gungbrädan tillsammans. De visar att glädje, trygghet och vilja ger drivkraft till snillrika idéer. IMG_9779