Påminnelse om verksamhetsråd och pedagogiskt föräldramöte

Vi bjuder in ALLA FÖRÄLDRAR till barn och elever i förskola och skola (1-12 år)
till Verksamhetsråd och pedagogiskt föräldramöte.
Måndag 2 mars kl. 18.30 i lågstadiets klassrum.